CD bee-bot podložky 2.diel

19.90 

20 PODLOŽIEK POD BEE-BOT – ROBOTICKÚ VČELU k témam a rozprávkam.
Poštovné a balné je v cene.

1. CD BEE-BOT PODLOŽKY OBSAHUJE :

 • 20 ks podložiek BEE-BOT na CD k jedotlivým témam – formát 60 x 75 cm k vytlačeniu (z toho 13 podložiek k rozprávkam a 7 podložiek rôznym témam v MŠ)
 • 20 ks podložiek BEE-BOT na CD k jednotlivým témam – formát 15 x 15 cm k vytlačeniu
  + Obrázky stromov k podložkám
 • Texty k rozprávkam, ktoré sú na podložkách
 • Návod k použitiu podložiek BEE-BOT
  Témy :
  Čísla
  Dopravné značky
  Hudobné nástroje
  Hygienické potreby
  Moja rodina
  Naša Zem
  Ráno, obed, večer
  Ako psíček s mačičkou piekli tortu
  Ako psíček s mačičkou umývali dlážku
  Ako psík roztrhal nohavice
  Koza odratá a jež
  Mechúrik koščúrik
  O repe
  Pod hribom
  Rukavička
  Tri medvede
  a iné

2. AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

  Deti programovaním včely po obrázkoch na podložke vždy plnia určitú úlohu, ktorá vyplýva z témy. Neprogramujú včelu bezcielne, ale musia rozmýšľať.
  2.DIEL je zameraný aj na rozvoj predčitateľskej gramotnosti, kde si deti rozvíjajú okrem iného aj komunikatívne kompetencie.

  Spôsob použitia podložiek:

  1. spôsob:

  Deti programujú včelu po obrázkoch podložky Bee-Bot podľa postupnosti deja rozprávky s pomocou, alebo bez pomoci učiteľky.
  Môžu rozprávať dej podľa obrázkov na podložke Bee-Bot.
  Oboznamujú sa s rozprávkou pomocou obrázkov na podložke Bee-Bot.

  2. spôsob:

  Obrázky na podložke sú očíslované podľa poradia rozprávky.
  Takže dieťa môže programovať včelu po podložke a vymýšľať si vlastnú rozprávku.

3. AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU

  Podložky o rozmere 60 x 75 cm – Vytlačiť na veľkej tlačiarni (služby poskytujú firmy), zalaminovať alebo vložiť pod priesvitnú fóliu.

  Podložky o rozmere 15 x 15 cm – Na veľký formát (A0 prípadne A1) tvrdého výkresu, ktorý bude slúžiť ako podložka si nakreslíme štvorce 15 x15 cm.
  Vytlačíme obrázky bee-bot 15 x15 cm na vlastnej tlačiarni a nalepíme na pripravenú podložku podľa vzoru veľkej podložky 60 x75 cm, ktorá sa nachádza na CD.
  Na CD sa nachádzajú aj obrázky stromov, ktoré vytlačíme a nalepíme. Môžme dať zalaminovať, alebo vložiť pod priesvitnú podložku.

  Všetky podložky sú vo farebnom prevedení.