CD Bee-Bot podložky do softvéru

19.90 

Pracujte s BEE-BOT podložkami aj na počítači.
Poštovné a balné je v cene.

1. CD BEE-BOT PODLOŽKY DO SOFTVÉRU OBSAHUJE :

 • 40 BEE-BOT PODLOŽIEK Z 1. A 2. DIELU BEE-BOT PODLOŽKY NA CD
   27 ks – BEE-BOT podložky k Témam
   13 ks – BEE-BOT podložky k Rozprávkam
 • POKYNY PRE DETI VO VÝCHOVNO – VYUČOVACOM PROCESE S BEE-BOT PODLOŽKAMI
 • NÁVOD – AKO DETI VYTVORIA VLASTNÚ BEE-BOT PODLOŽKU
 • NÁVOD – AKO VLOŽIŤ PODLOŽKY DO SOFTVÉRU
  PODLOŽKY DO SOFTVÉRU SÚ K TÝMTO TÉMAM:
  Dopravné prostriedky
  Písmená 1, 2, 3
  Jeseň
  Ročné obdobia
  Mesto
  Zvieratá a vtáky v zime
  Čo sa z čoho vyrába
  Povolania
  Ovocie
  Zelenina
  Jarné kvety
  Hmyz
  Zvieratá – mláďatá
  Domáce a hospodárske zvieratá – úžitok
  Exotické zvieratá
  Homonymá
  Ľudské telo
  Zmysly človeka
  Čísla
  Dopravné značky
  Hudobné nástroje :
  Hygienické potreby
  Moja rodina
  Naša zem
  Ráno, obed, večer
  PODLOŽKY DO SOFTVÉRU SÚ K TÝMTO ROZPRÁVKAM:
  Ako psíček s mačičkou piekli tortu
  Ako psíček s mačičkou umývali dlážku
  Ako psík roztrhal nohavice
  Koza odratá a jež
  Mechúrik Koščúrik
  O repe
  Pod hríbom
  Rukavička
  Tri medvede
  a iné

2. AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

  PODLOŽKY K ROZPRÁVKAM
  Deti programujú včelu po obrázkoch podložky BEE-BOT podľa postupnosti deja rozprávky.
  Deti môžu rozprávať dej podľa obrázkov na podložke BEE-BOT.
  Oboznamujú sa s rozprávkou pomocou obrázkov na podložke BEE-BOT.
  U detí sa tak zdokonaľujú okrem iného aj komunikatívne kompetencie.
  PODLOŽKY K TÉMAM
  Deti pracujú na počítači, alebo interaktívnej tabuli a programujú včelu v softvéri Bee-Bot podľa úlohy, ktorá vyplýva z témy.
  Táto edukačná aktivita prispieva k všestrannéomu rozvoju osobnosti dieťaťa.

3. AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU

  Vložiť CD do počítača.
  Na CD sa nachádza podrobný obrázkový návod, ako vložiť podložky do softvéru BEE-BOT.
  Na CD sa nachádza aj popis, ako si deti môžu vytvoriť vlastnú podložku do softvéru.

  Podložky sú vhodné len na vloženie do softwearu Bee-Bot na počítači, alebo interaktívnej tabuli.
  Podložky nie sú vhodné k vytlačeniu.


  BEE-BOT PODLOŽKY K VYTLAČENIU NÁJDETE TU:
  CD BEE-BOT PODLOŽKY 1.DIEL >>
  CD BEE-BOT PODLOŽKY 2.DIEL >>