CD piesne s nahrávkami hudobných nástrojov 1.Diel

19.90 

S týmto CD naučíte deti nové piesne bez ovládania hry na hudobný nástroj a nôt. Skvelý nástroj, ktorý využijú na precvičovanie piesní aj učiteľky.
Poštovné a balné je v cene.

CD PIESNE S NAHRÁVKAMI HUDOBNÝCH NÁSTROJOV OBSAHUJE:

1. ZVUKOVÉ NAHRÁVKY 40-tich piesní, každá je zhudobnená v ôsmich nástrojoch

  (husle, klavír, zobcova flauta, xylofón, gitara,klarinet, harfa, tuba)

  Každá pieseň obsahuje:
  – Noty a Texty piesní so zvukom a grafickým doprovodom.
  – Noty a piesne k vytlačeniu na papier A4
  – Náhľad obrázku príslušného hudobného nástroja

2. NAHRÁVKY UKÁŽOK RôZNYCH MELÓDII HUDOBNÝCH NÁSTROJOV K HLASOVÝM CVIČENIAM
obsahuje obrázky klávesových a strunových hudobných nástrojov s nahrávkou rôznej melódie daného nástroja (klavír, harmonika- akordeón, orgán, keyboard, harmónium,čembalo, melodika, husle, basa, harfa, gitara, mandolína)

Ukážka jednej piesne s jedným zvukom a grafickým doprovodom:

3. POPIS, AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ A POKYNY PRE DETI VO VÝCHOVNO-VYUČOVACOM PROCESE
Piesne na CD sú k nasledovným témam:

TÉMA NÁZOV PIESNE
Mikuláš (Mikuláš, Mikulášku dobrý strýčku, Pod oblôčkom zvečera)
Vianoce (Koleda – Poďte chlapci knám, Šťastie zdravie vinšujeme, Plesajte všetci ľudia, Anjelik z nebíčka, Vianoce už prišli, Vianoce, Rolničky)
Zima (December, Január, Chorý snehuliak, Urobím si snehuliaka)
Zvieratá a vtáky v zime (Veverička v zime, Sedí vrabec za oblokom)
Nový rok (Novoročné prasiatko, Nový rok)
Ideme do školy, Rozlúčka predškolákov (Školská brána, Vstávaj Janko hore, Do školy so slniečkom, Už zvoní,Krok za krokom – rozlúčková, Keď sme šli do škôlky po prvý raz, Rozlúčková mašinka, Písmená abecedy, Až ja budem žiačikom,)
Karneval (Február, Je tu karneval)
Jar (Marec, Apríl, Semienka, Myška a krtko, Máj, Gúľalo sa vajíčko, Jarná, Snežienka maličká)
Zem (Hviezdička, Čo všetko svet má, Kreslím kreslím)

AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

  Deti sa učia melódiu
  piesní počúvaním. Učiteľka teda nemusí ovládať hru na hudobný nástroj.
  Deti sa oboznamujú
  s klávesovými a strunovými hudobnými nástrojmi pomocou obrázkov a nahrávok jednotlivých nástrojov.
  Deti opakujú
  kratučkú melódiu, nahranú hudobným nástrojom, ktorá je vždy iná.Táto aktivita je vhodná ako rytmické a hlasové cvičenie pred nácvikom piesne.
  Deti si skvalitňujú hudobný sluch, hudobnú pamať, zmysel pre rytmus a oboznamujú sa s jednotlivými hudobnými nástrojmi.

AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU

  CD vložíme do počítača. Na obrazovke sa zobrazí navigačný panel, vložíme heslo, ktoré sa nachádza na obale CD.
  Na obrazovke počítača sa zobrazí navigačný panel s ponukou.
  Deťom púšťame melódiu piesní alebo hudobných nástrojov cez počítač, interaktívnu tabuľu, alebo prepojíme cez televíziu.
  Texty piesní aj s notami sa dajú vytlačiť na papier A4.