CD piesne s nahrávkami hudobných nástrojov 2.Diel

19.90 

S týmto CD naučíte deti, ale aj dospelých, nové piesne bez ovládania hry na hudobný nástroj a poznania nôt. Skvelý nástroj, pomocou ktorého sa naučia piesne aj učiteľky.
Poštovné a balné je v cene.

CD PIESNE S NAHRÁVKAMI HUDOBNÝCH NÁSTROJOV OBSAHUJE:

1. ZVUKOVÉ NAHRÁVKY 40-tich piesní, každá je zhudobnená v ôsmich nástrojoch

   (husle, klavír, zobcova flauta, xylofón, gitara,klarinet, harfa, tuba)

Každá pieseň obsahuje:
– Noty a Texty piesní so zvukom a grafickým doprovodom.
– Noty a piesne k vytlačeniu na papier A4
– Náhľad obrázku príslušného hudobného nástroja

2. NAHRÁVKY UKÁŽOK RôZNYCH MELÓDII HUDOBNÝCH NÁSTROJOV K HLASOVÝM CVIČENIAM
obsahuje obrázky dychových a bicích hudobných nástrojov s nahrávkou rôznej melódie daného nástroja ( klarinet, lesný roh, panová flauta, pozauna, trubka, tuba, zobcová flauta, xylofón, triangel, tamburína, saxofón, fagot, činely, bubon)

Ukážka jednej piesne s jedným zvukom a grafickým doprovodom:

3. POPIS, AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ A POKYNY PRE DETI VO VÝCHOVNO-VYUČOVACOM PROCESE
Piesne na CD sú k nasledovným témam:

Domáce a hospodárske zvieratá(bol raz jeden malý psíček, červené kuriatko, dve veselé húsky, moja mačka, nezbedná pesnička, reč zvierat )Doprava(autobus, bdelé oči, dopravný strážnik, kúpil ocko motorku, rozprávková mašinka, semafór)Farby(farebná pesnička)Hmyz(malá včielka, mravčekovia, smelí mravčekovia)Jarné kvety(margarétky, sedmikráska)Jeseň(babie letá, jesenná pošta, jeseň prišla, kamarát šarkan, kotúľam sa za jabĺčkom, let do sveta, lieskové oriešky, maličký ježinko, maľovala pani jeseň, pieseň o jeseni, šarkany) Rozprávkové piesne

TÉMA NÁZOV PIESNE
Deň matiek (dám ti všetko, čo mám, kytička pre mamičku, mama moja zlatá, mamičke, mama varí obed, parádnica)

AKO S POMôCKOU PRACOVAŤ VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE

Deti sa učia melódiu

   piesní počúvaním. Učiteľka teda nemusí ovládať hru na hudobný nástroj.

Deti sa oboznamujú

   s dychovými a bicími hudobnými nástrojmi pomocou obrázkov a nahrávok jednotlivých nástrojov.

Deti opakujú

   kratučkú melódiu, nahranú hudobným nástrojom, ktorá je vždy iná.Táto aktivita je vhodná ako rytmické a hlasové cvičenie pred nácvikom piesne.

Deti si skvalitňujú hudobný sluch

  , hudobnú pamať, zmysel pre rytmus a oboznamujú sa s jednotlivými hudobnými nástrojmi.

AKO TECHNICKY PRIPRAVIŤ POMôCKU K POUŹÍVANIU

   CD vložíme do počítača. Na obrazovke sa zobrazí navigačný panel, vložíme heslo, ktoré sa nachádza na obale CD.
   Na obrazovke počítača sa zobrazí navigačný panel s ponukou.
   Deťom púšťame melódiu piesní alebo hudobných nástrojov cez počítač, interaktívnu tabuľu, alebo prepojíme cez televíziu.
  Texty piesní aj s notami sa dajú vytlačiť na papier A4.