Príhovory a prejavy pre mestá a obce

39.80 

Príhovory a prejavy, verše a blahoželania k rôznym príležitostiam pre mestá a obce v českom jazyku.

Category:

Elektronický dokument príhovory a prejavy obsahuje Vinš a blahoželania určené predovšetkým starostom, primátorom, prednostom, zástupcom a pracovníkom miest a obcí Českej republiky. Príhovory, prejavy, Vinš a blahoželania boli zozbierané a tvorené pre mestá a obce Slovenskej republiky.

Príhovory, prejavy, Vinš a blahoželania sú tvorené pre mestá a obce tak, aby sa dali:

– Použiť pre mesto a obec
– Použiť pri ich čítaní pre muža či ženu
– Použiť v jednotnom alebo množnom čísle
– Použiť pre akúkoľvek príležitosť alebo udalosť
– Použiť pre občana, stavbu a iné
– Použiť pre akékoľvek obdobie z minulosti alebo prítomnosti

Obsahom príhovorov, prejavov, Vinš a blahoželania k rôznym príležitostiam pre mestá a obce Slovenskej republiky sú:

– Príhovory a prejavy k vianočným sviatkom
– Príhovory a prejavy k novému roku
– Príhovory a prejavy k plesom a Silvestrovské oslavy
– Príhovory a prejavy k svadbe a sobášom
– Telegramom a Vins ku svadbe a sobášom
– Príhovory a prejavy k pohrebom a smútočné rozlúčenie
– Vyjadrenie sústrasti pri úmrtí
– Príhovory a prejavy k privítanie novo narodených detí
– Vins k narodeniu dieťaťa
– Príhovory a prejavy k výročiam občanov
– Blahoželania jubilantům
– Vins k pracovným výročiam
– Príhovory a prejavy k výročiam miest a obcí
– Príhovory a prejavy k športovo – kultúrnym akciám
– Príhovory a prejavy k významným stavbám a pomníkom
– Blahoželania k sviatkom
– Blahoželania rôznym osobnostiam

Video ukážka