Proslovy a projevy pro města a obce

39.80 

Proslovy a projevy, vinše a blahopřání k různým příležitostem pro města a obce v českém jazyce.

Category:

Elektronický dokument proslovy a projevy obsahuje Vinše a blahopřání určeny především starostům, primátorům, přednostům, zástupcům a pracovníkům měst a obcí České republiky. Proslovy, projevy, Vinše a blahopřání byly shromážděny a tvořeny pro města a obce České republiky.

Proslovy, projevy, Vinše a blahopřání jsou tvořeny pro města a obce tak, aby se daly:

– Použít pro město a obec
– Použít při jejich čtení pro muže či ženu
– Použít v jednotném nebo množném čísle
– Použít pro jakoukoli příležitost nebo událost
– Použít pro občana, stavbu a jiné
– Použít pro jakékoli období z minulosti nebo přítomnost

Obsahem proslovů, projevů, Vinšů a blahopřání k různým příležitostem pro města a obce České republiky jsou:

– Proslovy a projevy k vánočním svátkům
– Proslovy a projevy k novému roku
– Proslovy a projevy k plesům a Silvestrovských oslav
– Proslovy a projevy k svatbám a sňatkům
– Telegramy a Vinše ke svatbám a sňatkům
– Proslovy a projevy k pohřbům a smutečním rozloučením
– Vyjádření soustrasti při úmrtí
– Proslovy a projevy k uvítání nově narozených dětí
– Vinše k narození dítěte
– Proslovy a projevy k výročím občanů
– Blahopřání jubilantům
– Vinše k pracovním výročím
– Proslovy a projevy k výročím měst a obcí
– Proslovy a projevy k sportovním akcím
– Kulturním akcím
– Proslovy a projevy k významným stavbám a pomníkům
– Blahopřání k svátkům
– Blahopřání různým osobnostem

Video ukázka