Základy inteligence (elektronická kniha)

10.00  bez DPH

Category:

Tento rukopis je solidní disertací kde autor podává rozumný způsob myšlení s postupným uvědomováním si souvislostí logicko-deduktivní vyvozování svých teorií o širokém spektru otázek. Ve spojení historie, filozofie, politiky a náboženství vychází z obrovského množství zdrojů, které shromáždil několik desetiletí čtením a přemýšlením. Rukopis Základy inteligence je příkladem kategorie literatury faktu, která je vzácná, ale objeví se z času na čas: myslím na to jako na Filozofii všeho. Klíčovou charakteristikou tohoto žánru je důstojná autorská vize, která zahrnuje celé lidstvo, od počátku po současnost, až do budoucnosti. Druhotnou charakteristikou je, že kniha je jakýmsi manifestem, návrhem jak mohou být světové neduhy zmírněny nebo vyléčeny.

Základy inteligence jsou neobvyklé v tom, že nejde jen výklad osobní autorově teorie. Kniha vyšla v slovenském originále, byla publikována v češtině a angličtině, a přeložena do ruštiny, je manifestem, první publikované prohlášení organizací, která se nazývá projekt Pring (Priority rozumných Integrovaných Národů Globů).

Rukopis je uspořádán inteligentně a odborně. Přestože jde o komplexní dílo sociopolitické filozofie, dá se překvapivě snadno číst. Autor má nadání pro vysvětlení pojmů a přináší jednoznačné příklady. Rukopis začíná úchvatnou prohlídkou stanoviska Pringu, zastřešený názvem: Pozemská mise člověka. Tato mise – poslání má se stát návodem pro planetu: porozumět historii světa a našich druhů, skoncovat s falešnými mýty náboženství i společenským útlakem.

Pro objasnění těchto cílů autor uvádí “Stručné dějiny lidstva ‘(jsou vlastně dost dlouhé), od Mezopotámie k modernímu světu. Místo chronologického postupu prochází historií tematicky. Pohled na seznam témat izolovaně vypadá chaoticky, ale výsledek je skutečně systematický. Zabývá se historií jednotlivých kultur, civilizací a náboženství, pak řešení významných období (osvícenství, průmyslová revoluce, revoluce, války XX. Století, atd.). Teprve pak se soustředí na dvě témata, která jsou naprosto zásadní pro jeho práci: náboženství a otroctví. Náboženství vidí jako reálné chápání světa a legalizaci autoritativní moci. Otroctví vidí jako přímé vlastnictví lidí a také jako kvazi-otroctví totality, náboženství a autoritářství. Pring-ismus vypadá jako velmi erudovaný a prospěšný způsob vidění lidské minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Analýzy otroctví a náboženství se zdají obzvlášť pronikavé.

Na závěr, Základy inteligence je mimořádně a fascinující pojednání o stavu lidstva, stejně jako vyzývající a zajímavé prohlášení pro jeho budoucnost. Je napsáno a uspořádáno velmi poutavě, nepřestává nikdy udržovat vaši pozornost. Jeho nepřekonatelnou výslednou hodnotu, jak mohu s určitostí říci je, že ať už jste nebo nejste přesvědčeni argumenty, vaše chápání moderních radikálních politických teorií nebude úplné, dokud si ji nepřečtete.