Základy inteligencie (elektronická kniha)

10.00  bez DPH

Tento rukopis je solídnou dizertáciou kde autor podáva rozumný spôsob myslenia s postupným uvedomovaním si súvislostí logicko-deduktívnym vyvodzovaním svojich teórií o širokom spektre otázok.

Category:

Tento rukopis je solídnou dizertáciou kde autor podáva rozumný spôsob myslenia s postupným uvedomovaním si súvislostí logicko-deduktívnym vyvodzovaním svojich teórií o širokom spektre otázok. V spojení histórie, filozofie, politiky a náboženstva vychádza z obrovského množstva zdrojov, ktoré zhromaždil niekoľko desaťročí čítaním a premýšľaním. Rukopis Základy inteligencie je príkladom kategórie literatúry faktu, ktorá je vzácna, ale objaví sa z času na čas: myslím na to ako na Filozofiu všetkého. Kľúčovou charakteristikou tohto žánru je dôstojná autorská vízia, ktorá zahŕňa celé ľudstvo, od začiatku po súčasnosť, až do budúcnosti. Druhotnou charakteristikou je, že kniha je akýmsi manifestom, návrhom ako môžu byť svetové neduhy zmiernené alebo vyliečené.

Základy inteligencie sú nezvyčajné v tom, že nejde len výklad osobnej autorovej teórie. Kniha vyšla v slovenskom origináli, bola publikovaná v češtine a angličtine, a preložená do ruštiny, je manifestom, prvé publikované vyhlásenie organizáciou, ktorá sa nazýva projekt PRING (Priority Rozumných Integrovaných Národov Glóbu).

Rukopis je usporiadaný inteligentne a odborne. Napriek tomu, že ide o komplexné dielo sociopolitickej filozofie, dá sa prekvapujúco ľahko čítať. Autor má nadanie pre vysvetlenie pojmov a prináša jednoznačné príklady. Rukopis začína úchvatnou prehliadkou stanoviska PRINGu, zastrešený názvom: Pozemská misia človeka. Táto misia – poslanie má sa stať návodom pre planétu: porozumieť histórii sveta a našich druhov, skoncovať s falošným mýtami náboženstva i spoločenským útlakom.

Pre objasnenie týchto cieľov autor uvádza „Stručné dejiny ľudstva' (sú vlastne dosť dlhé), od Mezopotámie k modernému svetu. Miesto chronologického postupu prechádza históriou tematicky. Pohľad na zoznam tém izolovane vyzerá chaoticky, ale výsledok je skutočne systematický. Zaoberá sa históriou jednotlivých kultúr, civilizácií a náboženstiev, potom riešenie významných období (osvietenstvo, priemyselná revolúcia, revolúcie, vojny XX. storočia, atď.). Až potom sa sústredí na dve témy, ktoré sú absolútne zásadné pre jeho prácu: náboženstvo a otroctvo. Náboženstvo vidí ako reálne chápanie sveta a legalizáciu autoritatívnej moci. Otroctvo vidí ako priame vlastníctvo ľudí a tiež ako kvázi-otroctvo totality, náboženstva a autoritárstva. PRING-ismus vyzerá ako veľmi erudovaný a prospešný spôsob videnia ľudskej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Analýzy otroctva a náboženstva sa zdajú obzvlášť prenikavé.

Na záver, Základy inteligencie je mimoriadne a fascinujúce pojednanie o stave ľudstva, rovnako ako vyzývajúce a zaujímavé vyhlásenie pre jeho budúcnosť. Je napísané a usporiadané veľmi pútavo, neprestáva nikdy udržiavať vašu pozornosť. Jeho neprekonateľnou výslednou hodnotu, ako môžem s určitosťou povedať je, že či už ste, alebo nie ste presvedčení argumentmi, vaše chápanie moderných radikálnych politických teórií nebude úplné, kým si ju neprečítate.